تعدنامه کتبی دانشجویان بانوان دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی

باسمه تعالی

تعدنامه کتبی دانشجویان ( بانوان)

رعایت مقررات و ضوابط پوشش، آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی

 از خداوند منان بخاطر فرصت حضور در محیط علمی و فضای فرهیختگی سپاسگزارم و تلاش می کنم قوانین و مقررات دانشگاه را ارج نهاده و در جهت اجرای آن کوشا باشم. از آنجا که دانشگاه محیط فرهیختگی است و دانشگاه آزاد اسلامی در جهت سلامت محیط تعلیم و تربیت، همانند دانشگاه های برتر جهان، مقرراتی برای رفتار فرهنگی و پوشش در دانشگاه تدوین کرده اعلام می کنم که مفاد آن را که در ذیل آمده مطالعه و متعهد می شوم همراه با منش اخلاقی و اجتماعی رعایت نموده و سرلوحه شئونات اخلاقی، فرهنگی و رفتاری خود در دانشگاه قرار دهم.

" گزیده ای از دستور العمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی"

 1. لباس باید ساده، آراسته و در شأن دانشگاه باشد.
 2. پوشش کامل بدن بجز صورت و دست ها تا مچ برای بانوان الزامی است .  
 3. پوشش بانوان با چادر و مانتو یا مانتو بلند (تا زیرزانو، مقنعه یا روسری با رنگ مناسب، جوراب غیر نازک و کفش متعارف می باشد.
 4. استفاده از مانتو نامتناسب، کوتاه، چاک دار، آستین کوتاه (ساق دست نما) چسبان، دارای رنگ تند و زننده، جلو باز و بودن دکمه برای بانوان ممنوع است . 
 5. چاپ هرگونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، علائم و نشانه گروه های انحرافی، تصاویر زن، تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنی، شعارهای قومی و نژادی، تبلیغات تجاری و توهین آمیز بر روی بدن ، پوشش، مچ بند، پیشانی بند، کمربند، انگشتر و کیف ممنوع است .
 6. استفاده از آرایش زننده، جواهرات و زیور آلات نامتعارف ممنوع است .
 7. هرگونه رفتاری که با اصول سازمانی، ضوابط و مقررات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی کلاس درس، آزامایشگاه، خوابگاه و محیط دانشگاه مغایر باشد ممنوع است .
 8. پوشش در محیط خوابگاه باید متعارف با اماکن خوابگاهی باشد. پوشیدن لباس راحتی در فضای عمومی خوابگاه ممنوع است .
 9. با توجه به تفکیک جنسیت محیط های ورزشی، پوشش اجتماعی هر رشته ورزشی می تواند متناسب با همان محیط  و ورزش استفاده شود .

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

فرم تعدنامه کتبی دانشجویان بانوان دستورالعمل اراستگی و شئون فرهنگی
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • ورودي سال تحصيلي*
  4
 • رشته*
  5
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  6