اسامی برگزیدگان مسابقه گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان طی قرعه کشی اعلام گردید

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۳ کد : ۲۵۶۴ اخبار
اسامی برگزیدگان مسابقه گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان طی قرعه کشی اعلام گردید،ضمن تبریک به افراد برگزیده برای تقدیم جایزه به دفتر ستاد شاهد وامور ایثارگران واقع در مجتمع سلامت ،ساختمان جرجانی مراجعه فرمایید . ۱- جناب آقای وحید قاضی خوانساری ۲- سرکار خانم کبری اشرفی ۳-سرکار خانم رومینا مومنی دفتر ستاد شاهد وایثارگران معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران

اسامی برگزیدگان مسابقه گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان طی قرعه کشی اعلام گردید،ضمن تبریک به افراد برگزیده برای تقدیم جایزه به دفتر ستاد شاهد وامور ایثارگران واقع در مجتمع سلامت ،ساختمان جرجانی  مراجعه فرمایید .          

 ۱- جناب آقای وحید قاضی خوانساری                                                      

۲- سرکار خانم کبری اشرفی                                                                      

 ۳-سرکار خانم رومینا مومنی                                                              

            دفتر ستاد شاهد وایثارگران معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران

 


نظر شما :