درگذشت کارمند خوش رفتار و مهربان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۶ کد : ۲۵۷۴ اخبار
بازگشت همه بسوی اوست  بانهایت تاسف وتاثر درگذشت بانویی مومنه و صالحه مرحومه فاطمه صالحی را که سالهای طولانی عمر پر برکت خود رادر پرورش وتربیت دانشجویان درقسمت امور فرهنگی دانشگاه سپری نمود.به محضر اساتید همکاران ودانشجویان  بویژه خانواده معزز شان تسلیت عرض نموده وازدرگاه خداوند متعال طلب غفران الهی برای آن مرحومه وصبر آرامش برای بازماندگان مسئلت منایم وامیدوارم که با صاحب نامش محشور گردد.
درگذشت کارمند خوش رفتار و مهربان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

بازگشت همه بسوی اوست 

بانهایت تاسف وتاثر درگذشت بانویی مومنه وصالحه مرحومه فاطمه صالحی را که سالهای طولانی عمر پر برکت خود رادر پرورش وتربیت دانشجویان درقسمت امور فرهنگی دانشگاه سپری نمود.به محضر اساتید همکاران ودانشجویان  بویژه خانواده معزز شان تسلیت عرض نموده وازدرگاه خداوند متعال طلب غفران الهی برای آن مرحومه وصبر آرامش برای بازماندگان مسئلت منایم وامیدوارم که با صاحب نامش محشور گردد.

رحیم طیاریه 
مدیر کل فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


نظر شما :