کارگاه آموزشی مهارت افزایی قرائت قرآن کریم برگزار شد

۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۶:۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۶

کارگاه آموزشی مهارت افزایی قرائت قرآن کریم درروز دوشنبه تاریخ 97/9/26 در ساعت 10الی 12 با حضور استاد ممتاز برجسته  بین  المللی جناب ((آقای بهروز یاریگل ))         در نمازخانه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (زرگنده) برگزار شد.

شایان ذکر است که جلسه آینده کارگاه در سالن همایش شهید احدی واقع در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (زرگنده ) برگزار خواهد شد.


نظر شما :