با نام سید مرتضی شروع کردند ... دیوار چهره نگار کانون مستند سازی دانشجویی شهید سید مرتضی آوینی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۲۳:۵۵ اخبار

و بالاخره تمام شد ...
هنر آن است که بمیری پیش از آنکه بمیرانندت ، مبدا و منشاء حیات آنند که این چنین مرده اند ...
دیوار چهره نگار سید مرتضی آوینی
کانون مستند سازی دانشجویی ... 
شهید سید مرتضی آوینی ...


نظر شما :