مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

نشانی :  ساختمان ستاد

خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان وارسته - خیابان شیدایی

 خیابان پابرجا - بلوارآینه - ساختمان گل یخ - طبقه چهارم 

شماره تماس :   ۲۲۶۱۴۶۱۵ - ۰۲۱

 

1599756413-unnamed-1-.jpg