اداره کانون‌های فرهنگی و اجتماعی

ریئس اداره : آقای متشرعی

نشانی :  ( اداره کل فرهنگی ) :  خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - خیابان شهید عطاری مقدم جنوبی - کوچه دانش - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 

خط ستقیم  :   ۰۲۱۲۲۶۱۸۵۴۶

تلفن :    ۷ -۲۲۰۰۶۶۶ - ۰۲۱    داخلی :۳۴۷