سینما آزاد

سینما آزاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران  

به همت  کانون مستند سازی شهید آوینی  با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و با حمایت  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درسال 1398 شروع به فعالیت نمود .

 سینما آزاد  به صورت هفتگی به اکران  فیلم های سینمایی با موضوعات  انقلابی ، اجتماعی  و فرهنگی در سالن آمفی تاتر شهید احدی  می پردازد  .