تخفیفات شهریه

 

فرم تخفیف شهریه 

 

 

 

نشانی : ساختمان ستاد

خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان وارسته - خیابان شیدایی

 خیابان پابرجا - بلوارآینه - ساختمان گل یخ - طبقه چهارم 

شماره تماس :   ۲۲۶۱۴۶۱۵ - ۰۲۱    داخلی : ۲۸۱


لینک دانلود فایل