اداره فارغ التحصیلان

ریئس اداره  :  خانم پوراکی

 

مدارک فارغ التحصیلی 

۱ - اصل و کپی شناسنامه  ( یک سری)

۲ - اصل و کپی کارت ملی ( یک سری)

۳ - کپی برگه تسویه حساب

 

نشانی : ساختمان ستاد

خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان وارسته - خیابان شیدایی

- خیابان پابرجا - بلوارآینه - ساختمان گل یخ - طبقه چهارم 

شماره تماس :   ۲۲۶۱۴۶۱۵ - ۰۲۱