مشاوره پیش از ازدواج

 

خدمات برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ، اعضا هیات علمی و کارکنان رایگان می باشد. جهت دریافت نوبت می توانید از طریق لینک زیر درخواست دهید و همچنین می توانید  در صفحه اینستاگرام مرکز مشاوره به آدرس Amin_counseling_c     مستقیما  پیام دهید

https://www.instagram.com/p/CFuZg5xg1C0/?igshid=sbi4ecia83xn