مراسم استقبال از نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 

دانشجویان عزیز جدیدالورود؛ جهت پیش بینی تمهیدات لازم و رعایت پروتکل بهداشتی پیش ثبت نام الزامی است.